Opublikowano

Mechatronicy zdobywają nowe kompetencje

W okresie do listopada do grudnia grupa 28 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik uczestniczyła w dodatkowych zajęciach mechatronicznych realizowanych w ramach projektu ,,Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim”. Młodzież…

Read more

Opublikowano

Nowo doposażone pracownie w ZST w ramach projektów z WRPO

W dniu 18 listopada 2022 r. Dyrektor Szkoły p. Anna Matysiak w obecności Starosty Grodziskiego p. Mariusza Zgaińskiego, Wicestarosty p. Sławomira Górnego oraz Sekretarza Powiatu p. Tomasza Dolaty oraz przedstawicieli szkoły dokonali uroczystego otwarcia nowo…

Read more

Opublikowano

Harmonogram dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów -zajęcia mechatroniczne

Grupa I 21.11.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny 22.11.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny 23.11.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny Dalszy harmonogram będzie…

Read more