Harmonogram dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów -zajęcia mechatroniczne

Grupa I

21.11.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny

22.11.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny

23.11.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny

Dalszy harmonogram będzie przekazany po ustaleniu godzin z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Grupa II

24.11.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny

29.11.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny

30.11.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny

Dalszy harmonogram będzie przekazany po ustaleniu godzin z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Miejsce kursu: pracownia mechatroniczna/pracownia mechaniczna (budynek przy ulicy Nowy Świat 41)

Prowadzący zajęcia: Łukasz Włodarczak/Dariusz Kałek

Zajęcia odbędą się w ramach projektu „Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.