Nowo doposażone pracownie w ZST w ramach projektów z WRPO

W dniu 18 listopada 2022 r. Dyrektor Szkoły p. Anna Matysiak w obecności Starosty Grodziskiego p. Mariusza Zgaińskiego, Wicestarosty p. Sławomira Górnego oraz Sekretarza Powiatu p. Tomasza Dolaty oraz przedstawicieli szkoły dokonali uroczystego otwarcia nowo doposażonych pracowni: gastronomicznej, budowlanej, mechanicznej i mechatronicznej. Pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć.

W ramach realizowanych projektów odbywają się specjalistyczne szkolenia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu np. zajęcia gastronomiczne ” Smaki Europy” czy zajęcia mechatroniczne. Ponadto prowadzone są kursy, po ukończeniu których uczniowie zdobywają nowe kwalifikacje i umiejętności m.in: kurs baristyczny, przedłużania rzęs, operatora drona, operatora wózków widłowych i wiele innych, na które już dziś serdecznie zapraszamy. W projekcie aktywnie biorą też udział nauczyciele, którzy również uczestniczą w kursach doskonalących i poszerzających wiedzę specjalistyczną.

Wszystkie projekty dofinansowywane są z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

A. Projekt „Dopoażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim skierowany jest do 20 uczniów/uczennic oraz 2 nauczycieli Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 16 uczniów i 2 nauczycieli Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., a także wyposażenie 2 pracowni zawodowych szkoły w okresie 01.06.2022 r. – 31.05.2023. W ramach projektu będą podejmowane działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkole poprzez wyposażenie pracowni dla kierunku technik mechanik i technik mechatronik w sprzęt pozwalający na kształcenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Prowadzone będą kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje uczniów oraz nauczycieli wśród których są: zajęcia mechatroniczne.

Wartość projektu: 325 254,00 zł

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych – przewidywany okres realizacji 01.06.2022-30.09.2022
 2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniówzajęcia mechatroniczne – przewidywany okres realizacji to 01.09.2022-31.12.2022 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
 3. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego – Kurs CNC – przewidywany okres realizacji to 01.01.2023-31.03.2023 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
 4. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego – Kurs CAD-CAM przewidywany okres realizacji to 01.03.2023-31.05.2023 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)

B. Projekt „Grodziska fabryka umiejętności zawodowych” skierowany jest do 70 uczniów/uczennic oraz 2 nauczycieli Technikum Nr 1 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Głównym
celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 32 uczniów i 2 nauczycieli oraz kwalifikacji zawodowych 21 uczniów Technikum Nr 1 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., a także wyposażenie 1 pracowni zawodowej szkoły w okresie 01.06.2022 r. – 30.06.2023. W ramach projektu będą podejmowane działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkole poprzez wyposażenie pracowni dla kierunku technik budownictwa w sprzęt pozwalający na kształcenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Prowadzone będą kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje uczniów oraz nauczycieli wśród których są: kursy – MS SQL, przedłużania rzęs, baristyczny, operatora drona, operatora wózków widłowych, SEP, zajęcia budowlane.

Wartość projektu: 203 628,50 zł

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Doposażenie pracowni dla zawodu technik budownictwa – przewidywany okres realizacji 01.06.2022-31.08.2022
 2. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego – Kurs MS SQL – przewidywany okres realizacji to 01.09.2022-31.12.2022 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
 3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniówKurs przedłużania rzęs – przewidywany okres realizacji to 01.09.2022-30.11.2022 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
 4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniówKurs baristyczny – przewidywany okres realizacji to 01.09.2022-30.11.2022 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
 5. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniówKurs operatora drona – przewidywany okres realizacji to 01.01.2023-30.06.2023 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
 6. Dodatkowe uprawnienia dla uczniów Kurs energetyczny – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV – przewidywany okres realizacji to 01.02.2023-30.06.2023 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
 7. Dodatkowe uprawnienia dla uczniówKurs operatora wózków widłowych – przewidywany okres realizacji to 01.02.2023-30.06.2023 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
 8. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniówzajęcia budowlane – przewidywany okres realizacji to 01.02.2023-31.05.2023 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)

C. Projekt „Nowoczesna kuchnia szansą na rozwój grodziskiej gastronomii” skierowany jest 36 uczniów/uczennic Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 29 uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. oraz doposażenie 3 pracowni gastronomicznych w okresie 01.06.2022-31.12.2022r. W ramach projektu będą podejmowane działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkole poprzez doposażenie pracowni dla kierunku technik żywienia usług gastronomicznych w sprzęt pozwalający na kształcenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Prowadzone będą zajęcia podnoszące kompetencje uczniów.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Doposażenie pracowni gastronomicznych – przewidywany okres realizacji 01.06.2022-30.09.2022
 2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – zajęcia z kuchni europejskiej – przewidywany okres realizacji to 01.09.2022-31.12.2022 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)

Wartość projektu: 218 407,28 zł