PLAN DYŻURÓW SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

Plan dyżurów szkolnego doradcy zawodowego p. Barbary Jokś w roku szkolnym 2020/2021

Miejsce dyżuru:
ul. Żwirki i Wigury 2- pokój 112

Poniedziałek8.00-11.30 (plan A i B)
Wtorek9.00-12.30 (plan A)
9.00-11.30 (plan B)
Środa8.00-16.00 (plan A i B)
Czwartek8.00 – 12.00 (plan A)
9.00 – 12.00 (plan B)
Piątek10.00 – 13.00 (plan A)
10.00 – 15.00 (plan B)