Dyrekcja ZST

Dyrektor Szkoły
mgr Magdalena Ambrozik

Wicedyrektor
mgr Aldona Banaszak
– sprawy kulturalno-oświatowe

Wicedyrektor
mgr inż. Sandra Dalaszyńska-Kruczkowska
sprawy wychowawcze

Wicedyrektor
mgr inż. Andrzej Makles
organizacja pracy dydaktycznej oraz arkusza organizacyjnego szkoły