Dyrekcja ZST

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Anna Matysiak
Wicedyrektor
mgr inż. Andrzej Makles
organizacja pracy dydaktycznej oraz arkusza organizacyjnego szkoły
Wicedyrektor
mgr inż. Barbara Cichos
sprawy wychowawcze
Wicedyrektor
mgr Aldona Banaszak
– sprawy kulturalno-oświatowe