Patron szkoły

Słów kilka o Patronie naszej szkoły…

Eugeniusz Kwiatkowski realizował się w bardzo wielu dziedzinach życia, był jednocześnie politykiem, ekonomistą , pisarzem, historykiem oraz działaczem gospodarczym.Na jego działalność polityczną najważniejszy wpływ miały elementy jego światopoglądu wynikające z faktu , że był on zarówno „Zarzewiakiem” jak i „Piłsudczykiem” oraz jego przewodnia idea – mówiąca, że „najważniejsza jest Polska i praca dla niej”.

Podsumowując krótko karierę polityczną Eugeniusza Kwiatkowskiego należy podkreślić, że był on wyjątkiem na polskiej scenie politycznej. Uważał, że w polityce należy postępować honorowo i według określonych norm etycznych. Pozostawił po sobie jako polityk bardzo korzystny wręcz kryształowy obraz. Podchodząc bardzo idealistycznie do prowadzonej przez siebie działalności politycznej poniósł jednak Kwiatkowski wiele przykrych porażek. Na jego polityczne porażki ogromny wpływ miały jego poglądy. Będąc im wierny zachował swoją wręcz programową bezpartyjność często wynikiem było brak poparcia jakiegokolwiek ugrupowania politycznego i w rezultacie w rezultacie jego polityczna samotność. Tak przed jak i po wojnie z zupełnym brakiem zrozumienia spotkały się jego daremne podejmowane próby pogodzenia bardzo zróżnicowanego politycznie polskiego społeczeństwa i wypracowanie ogólnonarodowego kompromisu w imię dobra wyższego czyli dobra ojczyzny i pracy dla jej rozwoju. Nie liczenie się z realiami życia politycznego i dążenie za wszelką cenę do niwelacji sprzeczności politycznych między często wrogim wobec siebie partiami politycznymi było główną przyczyną porażki Kwiatkowskiego jako polityka. Generalnie w życiu politycznym odniósł on więcej porażek niż sukcesów. Należy jednak pamiętać, że głównym polem aktywności Kwiatkowskiego była gospodarka, a nie polityka.

To właśnie w działalności gospodarczej wykazał swój niesłychany talent organizatorski i menedżerski.. Chociaż okres jego działalności na polu gospodarki był bardzo krótki (w sumie zajmował wysokie stanowiska państwowe pozwalające mu na aktywność gospodarczą zaledwie przez 10 lat) to przyniósł polskiej gospodarce tak wiele wspaniałych osiągnięć i sukcesów, że budzą one podziw i szacunek do dziś. Większość historyków piszących o Kwiatkowskim nie ma najmniejszych wątpliwości, że miał on ogromny i decydujący wpływ na pomyślną realizację i ostateczny kształt największych inwestycji i przedsięwzięć II Rzeczpospolitej takich jak : Gdynia, Mościce , COP i innych.

Osobiście podzielam ich zdanie. Uważam też, że szczególnie widoczny jest jego wkład w budowę Gdyni i polskiej floty handlowej, w rozbudowę przemysłu oraz tworzenie i realizację polityki morskiej. Dzięki swojej pracowitości, energii, talentowi i niesłychanej wręcz skuteczności działania zdobył sobie Eugeniusz Kwiatkowski miano jednego z największych działaczy gospodarczych w całej historii naszego kraju.

Efekty jego pracy i przemyślanych inwestycji są widoczne i odczuwalne w polskiej gospodarce do dnia dzisiejszego. Romantyczne i idealistyczne podejście do życia, które tak bardzo przeszkadzało mu w karierze politycznej, w działalności gospodarczej okazało się wielkim jego atutem. Umiał bowiem Kwiatkowski swoje romantyczne wizje oraz plany rozbudowy i rozwoju polskiej gospodarki zrealizować w praktyce. Dzięki niezwykle silnej woli i całkowitemu poświęceniu konkretnej sprawie osiągał cele, o których inni tylko myśleli lub głośno mówili. Tym właśnie różnił się od innych działaczy w historii Polski, że umiał swoje marzenia skutecznie urzeczywistnić. Wielką szkodą dla Polski było to, że z przyczyn politycznych mógł realizować swoje wizje tylko przez krótki czas.

Równie bogaty jak w gospodarkę był jego wkład do polskiej kultury politycznej. Napisane przez niego „Dysproporcje” do dzisiaj są częściowo aktualne i warte przeczytania przez współczesnego czytelnika. To samo można powiedzieć o wielu innych jego pracach i publikacjach, które ukazywały się w dwudziestoleciu międzywojennym, a także częściowo po wojnie. Jego szeroka wiedza historyczna oraz doskonała psychologiczna znajomość mentalności, wad i zalet Polaków jako narodu sprawia, że jego myśl polityczna jest do dziś żywa, ciekawa i warta poznania.

Ciekawe, choć po części dramatyczne i smutne były również jego osobiste losy. Ten żarliwy polski patriota oraz wspaniały człowiek obdarzony tak wieloma zaletami charakteru, że starczyłoby ich dla kilku innych ludzi, zaznał w swoim życiu wielu przeciwności losu i przykrości. Mimo ogromnych zasług dla kraju i ciągłej gotowości do poświęceń i pracy dla Polski musiał w końcu lat 40-tych z przyczyn czysto politycznych zaprzestać swojej działalności gospodarczej – został wtedy Eugeniusz Kwiatkowski bez podziękowania za ciężką pracę odsunięty od możliwości działania dla dobra kraju i skazany na przymusową emeryturę. Miał ulec zapomnieniu, a jego wielkie osiągnięcia starano się wszelkimi sposobami pomniejszyć i poddać niesprawiedliwej krytyce. Zbyt jednak wybitnym był człowiekiem, a jego dokonania były zbyt wielkie i oczywiste aby to mogło się udać.

Obecnie po latach zapomnienia, Eugeniusz Kwiatkowski powraca na miejsce w historii mu należne, na miejsce wśród najwybitniejszych przedstawicieli naszego narodu.