Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Żwirki i Wigury 2
62-065 Grodzisk Wlkp.
Tel.: 614 445 401
Fax: 614 448 544
e-mail: zst@zst-grodzisk.pl
http://www.zst-grodzisk.pl