Materiały dotyczące egzaminu zawodowego

Materiały dotyczące egzaminu zawodowego (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów zawodowychopracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco…

czytaj więcej

Pomoce zima 2024

CZĘŚĆ PISEMNA Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 2.5…

czytaj więcej