Pomoce na egzamin zawodowy

Część pisemna Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*. Część praktyczna Pomoce na egzamin zawodowy – część praktycznaPobierz * Kalkulator…

czytaj więcej

Harmonogramy egzaminów zawodowych

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – formuła 2012 (kwalifikacje jednoliterowe)dotyczy uczniów klas IV technikum oraz absolwentów z lat poprzednich (technikum, branżowa szkoła I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa) Harmonogram-części-pisemnej-kwalifikacje-jednoliterowePobierz Harmonogram-części-praktycznej-kwalifikacje-jednoliterowePobierz Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – formuła 2017…

czytaj więcej