Egzamin czeladniczy

Nauka zawodu u pracodawcy – rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego…

czytaj więcej

Harmonogram egzaminów w sesji zima 2021

Harmonogram egzaminów dla kwalifikacji jednoliterowych absolwenci Technikum zdający egzamin poprawkowy (niezdany w poprzednich sesjach egzaminacyjnych), absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia (do roku szkolnego 2018/2019) zdający egzamin poprawkowy (niezdany w poprzednich sesjach egzaminacyjnych) Kwalifikacje jednoliterowe pisemnyPobierz…

czytaj więcej

Egzamin zawodowy – sesja zima 2021

Wszelkie informacje związane z egzaminem zawodowym odbywającym się w sesji zimowej będą zamieszczane na stronie szkoły w zakładce Uczeń – Egzamin Zawodowy. Proszę o bieżące sprawdzanie aktualności. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z…

czytaj więcej