Wglądy do prac egzaminacyjnych

Zasady ogólne udostępniania prac egzaminacyjnych do wglądu Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego mają prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania…

czytaj więcej