Wglądy do prac egzaminacyjnych

Zasady ogólne udostępniania prac egzaminacyjnych do wglądu Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego mają prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania…

czytaj więcej

Informacje organizacyjne

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta…

czytaj więcej