AKTUALIZACJA- Harmonogram II części dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów – zajęcia mechatroniczne

Data aktualizacji: 01.12.2022

HARMONOGRAM II CZĘŚCI ZAJĘĆ MECHATRONICZNYCH – ZAJĘCIA
NA TOKARCE CNC I FREZARCE CNC

Grupa I
05.12.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny
06.12.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny
08.12.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny

Grupa II
09.12.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny
12.12.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny
13.12.2022 – początek godzina 15.10 – czas trwania 3 godziny

Miejsce kursu: warsztat mechaniczny (budynek przy ulicy Nowy Świat 41)

Prowadzący zajęcia: Dariusz Kałek

Zajęcia odbędą się w ramach projektu „Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.