Dokumenty szkolne i procedury

  • Statut ZST – stan na 1 kwietnia 2019 roku. / pobierz /
  • Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. /pobierz/