Dokumenty szkolne i procedury

  • Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. /pobierz/
  • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. /pobierz /