Dokumenty szkolne i procedury

  • Statut ZST – stan na 1 kwietnia 2019 roku. / pobierz /
  • Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. /pobierz/
  • Plan pracy szkoły na 2019 – 2024. /pobierz /
  • Program wychowawczo-profilaktyczny 2017. /pobierz /
  • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. /pobierz /