Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim

Projekt „Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim” skierowany jest do 20 uczniów/uczennic oraz 2 nauczycieli Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 16 uczniów i 2 nauczycieli Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., a także wyposażenie 2 pracowni zawodowych szkoły w okresie 01.06.2022 r. – 31.05.2023. W ramach projektu będą podejmowane działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkole poprzez wyposażenie pracowni dla kierunku technik mechanik i technik mechatronik w sprzęt pozwalający na kształcenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Prowadzone będą kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje uczniów oraz nauczycieli wśród których są: zajęcia mechatroniczne.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych – przewidywany okres realizacji 01.06.2022-30.09.2022
  2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – zajęcia mechatroniczne – przewidywany okres realizacji to 01.09.2022-31.12.2022 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
  3. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego – Kurs CNC – przewidywany okres realizacji to 01.01.2023-31.03.2023 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
  4. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego – Kurs CAD-CAM przewidywany okres realizacji to 01.03.2023-31.05.2023 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)