Lista firm i instytucji współpracujących z naszą szkołą.

WYKAZ FIRM I INSTYTUCJI:

 • Partnerstwo z GAZ-SYSTEM – stypendia naukowe oraz darowizny na zakup pomocy dydaktycznych, patronat nad klasami mechatronicznymi
 • Współpraca z Izbą Rzemieślniczą w Cottbus – praca w Niemczech dla absolwentów szkoły
 • Partnerstwo z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu „Razem dla rozwoju rzemiosła”
 • Partnerstwo z Wydziałem Ekonomiczno – Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – współpraca dydaktyczna
 • Partnerstwo z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu – współpraca dydaktyczna
 • Partnerstwo z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – współpraca dydaktyczna
 • Partnerstwo z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Poznańskiej – współpraca dydaktyczna, praktyki dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Politechniką Poznańską w ramach projektu „Czas Zawodowców Bis – Zawodowa Wielkopolska”
 • Partnerstwo z 5 Lubuskim Pułkiem Artylerii w Sulechowie
 • Partnerstwo z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wlkp.
 • Partnerstwo z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.
 • Współpraca z Wojskowa Komendą Uzupełnień w Nowym Tomyślu
 • Współpraca z Nadleśnictwem Grodzisk Wlkp. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. Rok szkolny 2016/2017 Strona 10
 • Partnerstwo z Firmą Opal w Grodzisku Wlkp. – praktyki dla uczniów kształcących się w technikum, kształcenie młodocianych pracowników.
 • Partnerstwo z Firmą Phoenix Contact Wielkopolska Sp. Z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu- praktyki dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik, mechanik.
 • Współpraca z firmą Okechamp S.A. z siedzibą w Grodzisku Wlkp. – fundowanie stypendiów najlepszych uczniów w zawodzie technik mechanik, mechatronik.
 • Ścisła współpraca z instytucjami zrzeszającymi pracodawców powiatu grodziskiego: Powiatowym Zrzeszeniem Handlu i Usług oraz Powiatowym Cechem Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Grodzisku Wlkp. – organizacja Festiwalu Zawodów, oraz spotkania z uczniami ostatnich klas technikum
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Grodzisku Wlkp. – organizacja Festiwalu Zawodów
 • Współpraca z KRUS w Grodzisku Wlkp. – udział w Festiwalu Zawodów
  Współpraca z ZUS w Grodzisku Wlkp. – udział w Festiwalu Zawodów
 • Współpraca z 205 firmami (rzemieślnikami, przedsiębiorcami) szkolącymi młodocianych pracowników oddelegowanych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. na teoretyczną naukę zawodu
 • Współpraca z ponad 70 firmami w ramach organizacji Festiwalu Zawodów – promocja szkolnictwa zawodowego i lokalnych przedsiębiorców; organizowania płatnych staży i praktyk zawodowych