Materiały o egzaminie maturalnym

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym oraz materiały egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl). Bezpłatnie można z niej pobrać lub na niej obejrzeć: informatory o egzaminach z poszczególnych przedmiotów oraz aneksy do tych…

czytaj więcej

Informatory, harmonogramy, komunikaty, arkusze ...

Adresy ważnych stron Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące egzaminu maturalnego w nowej formule: Informatory  |  Harmonogramy i komunikaty  |  Arkusze  | https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/ https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/ https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/ https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

czytaj więcej

Wglądy do prac

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów…

czytaj więcej