Wglądy do prac

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów…

czytaj więcej

Ważne informacje o egzaminie maturalnym – c...

Ogólne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów https://cke.gov.pl/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-w-2020-r-egzaminow-e8-eg-em-epkwz-ez/ Egzamin maturalny pisemny W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej. W tym roku bez…

czytaj więcej

Wyniki matury 2020

Loginy i hasła pozwalające na sprawdzenie wyników matury dla tegorocznych absolwentów zostały wysłane poprzez e-dziennik do każdego ze zdających. Absolwenci z lat poprzednich mogą uzyskać login i hasło wysyłając wiadomość na adres e-mailowy: jkokocinska@zst-grodzisk.pl Sprawdzenie…

czytaj więcej