Mechatronicy zdobywają nowe kompetencje

W okresie do listopada do grudnia grupa 28 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik uczestniczyła w dodatkowych zajęciach mechatronicznych realizowanych w ramach projektu ,,Doposażenie pracowni mechaniczno-mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim”.

Młodzież z zaciekawieniem poznawała zagadnienia związane z układami automatyki przemysłowej oraz z zastosowaniem sterowników PLC  na liniach produkcyjnych. W drugiej części zajęć uczniowie mieli okazję nauczyć się obsługi i programowania obrabiarek CNC oraz rysowania modeli w programie ArtCam.

Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia.

Zajęcia prowadzili: p. Łukasz Włodarczak oraz p. Dariusz Kałek.