X lat istnienia w naszej szkole Międzyszkolnej Grupy Wolontariuszy

Historię naszej grupy najpełniej obrazują słowa – razem w smutku i radości.

Ale po kolei…

W marcu 2002 roku młodzi ludzie zdewastowali budynek przy ulicy Rakoniewickiej ,w którym swoją siedzibę miało grodziskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Młodzież naszej szkoły zareagowała natychmiast. Powstała grupa uczniów, która pomogła niepełnosprawnym kolegom uporządkować teren ośrodka . Między młodymi ludźmi zawiązała się nić porozumienia, która bardzo szybko pokonała barierę niepełnosprawności. Propozycja utworzenia Międzyszkolnej Grupy Wolontariuszy została przyjęta przez młodzież z radością. Pani Dyrektor Anna Matysiak zgodziła się na utworzenie grupy, aby wszystko było zgodne z prawem poprosiliśmy o pomoc Panią profesor Stefanię Bartkowiak . Wyjazd na pierwsze szkolenie do Centrum Wolontariatu był potwierdzeniem powstania grupy i początkiem przygotowań do rozpoczęcia działalności. Uczyliśmy się bycia z ludźmi, którzy nas potrzebują, bo być wolontariuszem to właśnie być z drugim człowiekiem tak, aby go wspierać a tego trzeba się nauczyć. Rozpoczęły się szkolenia prowadzone przez trenerów z Centrum Wolontariatu – w ośrodku przy ulicy Rakoniewckiej i , w naszej szkole. Byliśmy uczestnikami warsztatów zorganizowanych dla wolontariuszy w czasie VII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Celem działania MGW stało się zgodne z ideą wolontariatu świadome, dobrowolne, bezpłatne działanie na rzecz innych z zastrzeżeniem, że wykracza ono poza więzi rodzinno- przyjacielsko – koleżeńskie. Członkami grupy są przede wszystkim uczniowie naszej szkoły, ale mieliśmy w naszej grupie kolegów z LO, Gimnazjum, a nawet przedszkolaków, którzy poprosili nas o pomoc w przeprowadzeniu akcji dla ich chorej koleżanki. Stworzyliśmy logo naszej grupy „ słoneczne serce”- symbol niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

Utworzyliśmy trzy sekcje:

 • grupa logistyczna( zajmuje się planowaniem działalności wolontariuszy),
 • grupa porządkowa(zajmuje się pracami związanymi z porządkowaniem obiektów po pracach remontowych),
 • grupa informatyczna ( prace związane z wykorzystaniem komputera).

Taki był początek działalności naszej grupy a z kim pracowaliśmy przez te 10 lat łatwo się domyśleć – z wszystkimi, którzy tej pomocy potrzebowali:

 • najwięcej czasu poświeciliśmy podopiecznym z grodziskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „ Koło”, organizowaliśmy spotkania wigilijne, zajęcia plastyczne, pomagaliśmy w rehabilitacji,
 • wspieraliśmy powstanie i działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej na ulicy Rakoniewickiej,
 • pomagaliśmy w zbiórkach żywości do Banku Żywności,
 • pomagaliśmy w organizowaniu imprez dla dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia „ W Naszych Rękach”,
 • zbieraliśmy pieniądze na potrzeby PCK,
 • prowadziliśmy corocznie zbiórkę pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy
 • współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej polegała na pomocy w opiece nad dziećmi w trakcie trwania programu skierowanego do sprawców i ofiar przemocy w rodzinie,
 • zbieraliśmy pieniądze na leczenie ludzi w zbiórkach organizowanych przez Caritas, przy kościołach ,
 • organizowaliśmy akcje krwiodawstwa we współpracy z Regionalną Stacją Krwiodawstwa w Poznaniu i Stacją Krwiodawstwa w Nowym Tomyślu,
 • zorganizowaliśmy akcje: „ Nakrętkowe serce dla Marcina”, „Mikołajkowo – nakrętkowa paczka dla Marcina”
 • przygotowaliśmy spotkanie uczniów klas maturalnych z Drużyną Szpiku Kostnego z Poznania.
 • wzięliśmy udział w projekcie „ Łączymy siły i pokolenia”, w ramach którego prowadziliśmy warsztaty internetowe dla seniorów i braliśmy udział w warsztatach komunikacji interpersonalnej.

Na pytanie dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Odpowiedziały wasze koleżanki udzielając wywiadu o działalności grupy do gazetki szkolnej: „Zostaliśmy wolontariuszami, gdyż pomagając innym czujemy się potrzebni. Lubimy przebywać i rozmawiać z ludźmi, a osoby niepełnosprawne właśnie tej obecności potrzebują. Wierzymy, że życie tych osób stanie się przez to weselsze, pełne uśmiechu, radości.

Nasza praca nie jest jednak całkowicie bezinteresowna…Osoby niepełnosprawne gotowe są pokochać każdego, kto pragnie okazać im trochę ciepła. Czasem zwykła ludzka obecność i życzliwy uśmiech działają cuda. Ludzie tacy jak oni potrzebują wsparcia, a także troski i zainteresowania.

Uczymy się tego czego nie możemy się nauczyć z najmądrzejszych książek, każde spotkanie z nimi jest bezcenną lekcją. Z nauki tej czerpiemy wiedzę, doświadczenie i siły, aby sprostać pracy wolontariusza. Jesteśmy dla siebie darem. Takie działanie ma największy sens”.

Prezentacja naszej grupy – pobierz