Historia szkoły w Kotowie

Historia szkoły w Kotowie rozpoczyna się utworzeniem w roku 1963 Zasadniczej Szkoły Rolniczej. W latach 1964-1974 placówka kształci coraz większą liczbę uczniów. Funkcję dyrektorów szkoły pełnią kolejno : Jerzy Pańczak, Edmund Filipowicz, Tadeusz Gawroński, Kazimierz Borowski. W 1974 Kotowo staje się filią Centrum Szkolenia Rolniczego w Trzciance, a następnie w roku 1976 filią Zespołu Szkół Rolniczych w Starym Tomyślu. Filią kierował do roku 1981 Pan Karol Wojtowicz. W okresie od 1981 do 1992 roku stanowisko dyrektora pełni Pan Ireneusz Kurpisz. W roku 1990 powstaje pięcioletnie Technikum Rolnicze. Od roku 1992 funkcję dyrektora obejmuje Pan Bernard Krupka i sprawuje ją do roku 2013. Działalność edukacyjna szkoły zostaje w międzyczasie poszerzona o Zasadniczą Szkołę Zawodową (1994r.), Wieczorowe Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (1999r.), Policealne Studium Zawodowe (2001r.), Technikum Rolnicze dla Dorosłych – system zaoczny (2002r.) – przekształcone następnie w Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W grudniu 1998 roku szkole zostaje nadane imię Powstańców Wielkopolskich. Tym samym placówka dołącza do grona szkół pielęgnujących pamięć o tym ważnym dziejowym wydarzeniu. Wyraz tej pamięci dają niejednokrotnie uczniowie, uczestnicząc licznie w konkursach szkolnych i ogólnopolskich poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu i zajmując w nich wysokie miejsca. Od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym Zespół Szkół Rolniczych staje się Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim. W marcu 2002 roku Zespół Szkół Rolniczych zostaje przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Kotowie. W roku 2013 szkoła obchodzi 50-lecie swojego istnienia. W tym też roku decyzją organu prowadzącego placówka staje się częścią Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, w którym rolę dyrektora pełni obecnie Pani Anna Matysiak.

Nauce na poszczególnych kierunkach sprzyja tutaj z pewnością niepowtarzalna atmosfera zabytkowego, XIX wiecznego pałacu, w którym mieści się szkoła. Wspomniana budowla wzniesiona w stylu neogotyckim została bogato ozdobiona elementami „angielskiego neogotyku” wśród których na szczególne wyróżnienie zasługuje główne wejście zwieńczone tzw. Łukiem Tudorów oraz okazałe dwubiegowe schody z kamienną balustradą, wykonane w 1900 roku. Atrakcyjnym dopełnieniem otoczenia pałacu jest park krajobrazowy z pięknym drzewostanem.