Nauczyciele ZST 2018-2019

Zespoły przedmiotowe 2018/2019
I Zespoły przedmiotów humanistycznych

a) język polski
Grażyna Wiśniewska – przewodnicząca
Iwona Mizgalska
Bożena Klapa
Anna Majcherek
Lidia Andrzejewska
Bernadetta Kotecka
Jarosław Czechowski

b) historia, wos, wiedza o kulturze, kompetencje społeczne
Wiesława Złotowska – Czekała – przewodnicząca
Sebastian Tuliński
Stefania Bartkowiak
Aldona Banaszak
Jacek Falkowski
Anna Budnik

II Zespół języków obcych
a) niemiecki
Aldona Starosta – przewodnicząca
Irina Tiereszczenko
Anna Matysiak
Sławomir Kwaśny
Klaudia Budzyńska – Schulz
Jakub Tasiemski

b) j.angielski
Magdalena Miś – przewodnicząca
Paweł Jacyno
Piotr Kaczmarek
Anna Skrzypczak
Anna Rozwadowska
Małgorzata Przybysz

III Zespoły przedmiotów ścisłych
a) matematyka
Przemysław Maćkowiak- przewodniczący
Ewa Waszkowiak
Anna Szelejewska
Żaneta Dominiak
Magdalena Stasiłowicz
Elżbieta Starzonek
Monika Mokrzyńska

b) zespół przedmiotów przyrodniczych
Lidia Baum – przewodnicząca
Urszula Michalska
Barbara Cichos
Barbara Piatczyc
Anna Piaskowska – Szeszuła
Maria Ptaszyńska
Magdalena Purgiel – Zadoń

IV Kultura zdrowotna (w-f)
Anna Ledzianowska –  przewodnicząca
Magdalena Lange
Paweł Kaczmarek
Jarosław Szulc
Rafał Maluśki
Julianna Czyszkiewicz
Anna Hoffman – Lusina
Maciej Grześkowiak
Maciej Pawłowski
Sylwia Roj – Skubel
Maciej Łodyga
Mieczysław Spiżewski
Mirosława Tulińska

V Zespoły przedmiotów zawodowych
a) przedmioty stolarskie, budowlane, fryzjerskie
Michał Piotrowski – przewodniczący
Barbara Jokś
Maria Ptaszyńska
Paweł Kaczmarek
Marta Stucka-Nowak
Agata Bobowska
Dominika Waligóra

b) przedmioty mechaniczno-mechatroniczne
Łukasz Włodarczak – przewodniczący
Andrzej Rybski
Mirosław Kroma
Sandra Dalaszyńska- Kruczkowska
Andrzej Tomaszewski
Edward Morkowski
Dariusz Kałek

c) przedmioty ekonomiczne, reklama, przedsiębiorczość
Krystyna Kosicka – przewodnicząca
Renata Wróbel
Michał Czaban
Karolina Kmieć – Piątkowska
Przemysław Sroka
Jarosław Czechowski
Magdalena Rynkowska
Renata Węsierska

d) przedmioty logistyczne, grafika komputerowa
Marcin Mania – przewodniczący
Emilia Krzyżanek
Magdalena Ambrozik
Bartosz Ambrozik
Violetta Gielek
Maria Łukowska
Wojciech Drozd
Elwira Borowczak

e) przedmioty gastronomiczne
Małgorzata Piaskowska – przewodnicząca
Małgorzata Sroka
Małgorzata Jankowska – Jóźwiak
Karolina Kmieć – Piątkowska
Barbara Piatczyc
Maria Łukowska
Marzena Ankiewicz
Magdalena Purgiel- Zadoń

f) przedmioty informatyczne
Ryszard Nowak – przewodniczący
Marcin Mania
Krzysztof Pogonowski
Andrzej Makles
Andrzej Tomaszewski
Wojciech Lacherski
Emilia Krzyżanek
Anna Szelejewska

g) przedmioty hotelarsko – rolnicze
Iwona Dziechciarek – przewodnicząca
Mieczysław Spiżewski
Henryk Pawlak
Maria Łukowska
Sylwia Roj – Skubel

h) edukacja dla bezpieczeństwa, służby mundurowe
Rafał Maluśki – przewodniczący
Aldona Banaszak
Barbara Jokś
Sebastian Tuliński
Maciej Grześkowiak
Barbara Cichos

i) religia
Ewa Ksiąg – przewodnicząca
Maria Floraszek
Łukasz Włodarczak
Ks. Artur Kosior
Ks. Rafał Sylwestrzak
Ks. Zbigniew Siminiak

VI Zespół wychowawczy
Aleksandra Żmidzińska – przewodnicząca – pedagog szkolny
Katarzyna Maciejewska – pedagog szkolny
Barbara Cichos
Aldona Banaszak
Rafał Maluśki – koordynator ds. bezpieczeństwa
Ewa Waszkowiak – opiekun Samorządu Uczniowskiego
Krystyna Kosicka
Grażyna Wiśniewska
Mirella Jany
Maria Floraszek
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

VII Zespół ds. promocji oraz organizacji Festiwalu Zawodów
Magdalena Ambrozik – przewodnicząca
Anna Matysiak
Barbara Jokś
Anna Piaskowska – Szeszuła
Sandra Dalaszyńska – Kruczkowska
Michał Piotrowski
Edward Morkowski
Iwona Mizgalska
Przemysław Sroka
Rafał Maluśki
Małgorzata Piaskowska

VIII Zespół ds. współpracy z zagranicą
Anna Skrzypczak – przewodnicząca
Bożena Klapa – kraje francuskojęzyczne
Aldona Starosta – kraje niemieckojęzyczne
Sławomir Kwaśny – kraje niemieckojęzyczne
Irina Tiereszczenko – kraje rosyjskojęzyczne