Nauczyciele ZST 2021-2022

Zespoły przedmiotowe 2021/2022

I. Zespoły przedmiotów humanistycznych
a) język polski, filozofia
Grażyna Wiśniewska – przewodnicząca
Iwona Mizgalska
Bożena Klapa
Anna Majcherek
Lidia Andrzejewska
Bernadetta Kotecka
Jarosław Czechowski
Ewelina Tomkiewicz
Monika Klapa-Grześkowiak
Agata Sterczak-Jankowiak

b) historia, wos
Wiesława Konieczna – przewodnicząca
Sebastian Tuliński
Aldona Banaszak
Jacek Falkowski
Anna Budnik
Anna Nowak

c) język niemiecki
Aldona Starosta-przewodnicząca
Irina Tiereszczenko
Anna  Matysiak
Sławomir Kwaśny
Klaudia Budzyńska -Schulz
Jakub Tasiemski

d) język angielski
Magdalena Miś – przewodnicząca
Paweł Jacyno
Piotr Kaczmarek
Anna Skrzypczak
Anna Rozwadowska
Małgorzata Przybysz
Serafina Woźna-Kaczmarek
Katarzyna Lala -Pluskota
Anna Choczaj-Egwim
Monika Klapa -Grześkowiak
Agata Sterczak-Jankowiak

e) matematyka
Przemysław Maćkowiak – przewodniczący
Ewa Waszkowiak
Żaneta Dominiak
Magdalena Stasiłowicz
Elżbieta Starzonek
Monika Mokrzyńska
Jagoda Ślebioda
Rajmund Majcherek

f) przedmioty przyrodnicze
Lidia Baum – przewodnicząca
Barbara Cichos
Jagoda Ślebioda
Anna Pawlak
Dominika Wróblewska
Anna Piaskowska-Szeszuła
Barbara Piatczyc
Maria Ptaszyńska
Magdalena Purgiel-Zadoń

g) kultura zdrowotna (w-f)
Anna Ledzianowska – przewodnicząca
Magdalena Lange
Paweł Kaczmarek
Jarosław Szulc
Rafał Maluśki
Julianna Czyszkiewicz
Anna Hoffman-Lusina
Maciej Grześkowiak
Maciej Pawłowski
Sylwia Roj-Skubel
Marcin Łodyga
Weronika Bereszyńska
Mieczysław Spiżewski
Bogumił Maik
Beata Kleszcz
Mirosława Tulińska

h) informatyka
Łukasz Cyrulewski -przewodniczący
Marcin Mania
Krzysztof Pogonowski
Andrzej Makles
Andrzej Tomaszewski
Wojciech Lacherski
Ryszard Nowak
Bartłomiej Kątny

II. Zespoły przedmiotów zawodowych
a) przedmioty stolarskie, budowlane, fryzjerskie
Michał Piotrowski -przewodniczący
Barbara Jokś
Maria Ptaszyńska
Paweł Kaczmarek
Marta Stucka-Nowak
Dominika Waligóra
Damian Borowczak

b) przedmioty mechaniczno-mechatroniczne
Łukasz Włodarczak- przewodniczący
Andrzej Rybski
Mirosław Kroma
Sandra Dalaszyńska-Kruczkowska
Andrzej Tomaszewski
Edward Morkowski
Dariusz Kałek
Dominik Matecki
Waldemar Szymański

c) przedmioty ekonomiczne z przedsiębiorczością
Krystyna Kosicka – przewodnicząca
Renata Wróbel
Michał Czaban
Karolina Kmieć-Piątkowska
Przemysław Sroka
Jarosław Czechowski
Renata Węsierska
Magdalena Ambrozik

d) przedmioty logistyczne
Marcin Mania – przewodniczący
Emilia Krzyżanek
Maria Łukowska
Wojciech Drozd
Natalia Tratwal-Uglis
Łukasz Górecki

e) przedmioty gastronomiczne
Małgorzata Piaskowska – przewodnicząca
Barbara Młynarek
Karolina Kmieć-Piątkowska
Barbara Piatczyc
Maria Łukowska
Marzena Ankiewicz
Magdalena Purgiel-Zadoń
Monika Jacyno
Ewelina Łęszczak
Małgorzata Sroka

 f) przedmioty informatyczne zawodowe
Ryszard Nowak -przewodniczący
Marcin Mania
Krzysztof Pogonowski
Andrzej Makles
Andrzej Tomaszewski
Wojciech Lacherski
Łukasz Cyrulewski
Bartłomiej Kątny

g) przedmioty rolnicze
Iwona Dziechciarek – przewodnicząca
Mieczysław Spiżewski
Henryk Pawlak

h) przedmioty graficzne
Elwira Borowczak-przewodnicząca
Bartosz Ambrozik
Ewelina Łęszczak
Remigiusz Stopa
Agnieszka Gulik

III. Inne
a) edukacja dla bezpieczeństwa, służby mundurowe
Rafał Maluśki -przewodniczący
Aldona Banaszak
Barbara Jokś
Sebastian Tuliński
Maciej Grześkowiak
Barbara Cichos
Łukasz Górecki

b) religia
Ewa Ksiąg – przewodnicząca
Maria Floraszek
Ks. Paweł Nowak
Ks. Łukasz Majchrzak

c) zespół wychowawczy
Aleksandra Żmidzińska -przewodnicząca- pedagog szkolny
Katarzyna Maciejewska- pedagog szkolny
Barbara Cichos
Aldona Banaszak
Rafał Maluśki – koordynator ds. bezpieczeństwa
Magdalena Lange – opiekun Samorządu Uczniowskiego
Krystyna Kosicka
Mirella Jany
Grażyna Wiśniewska
Maria Floraszek
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

d) zespół ds. promocji oraz organizacji Festiwalu Zawodów
Magdalena Ambrozik – przewodnicząca
Barbara Jokś
Anna Piaskowska-Szeszuła
Sandra Dalaszyńska-Kruczkowska
Iwona Mizgalska
Przemysław Sroka
Rafał Maluśki
Małgorzata Piaskowska
Łukasz Górecki
Wojciech Drozd
Elwira Borowczak
Bartosz Ambrozik
Ewelina Łęszczak
Remigiusz Stopa
Agnieszka Gulik
Joanna Kokocińska
Anna Nowak
Anna Ledzianowska 

e) zespół ds. współpracy z zagranicą
Anna Skrzypczak-przewodnicząca
Bożena Klapa – kraje francuskojęzyczne
Aldona Starosta – kraje niemieckojęzyczne
Sławomir Kwaśny –  kraje niemieckojęzyczne
Irina Tiereszczenko – kraje rosyjskojęzyczne
Joanna Kokocińska  – kierownik ds. administracyjno-gospodarczy

f) zespół ds. bezpieczeństwa w szkole
Rafał Maluśki – koordynator ds. bezpieczeństwa
Aldona Banaszak – przedstawiciel dyrekcji
Aleksandra Żmidzińska – pedagog szkolny
Katarzyna Maciejewska – pedagog szkolny
Magdalena Lange – Samorząd Uczniowskiego
Jerzy Krechowicz
Przemysław Sroka – inspektor BHP
Natalia Wajs – kierownik ds. organizacyjnych i kadr

g) zespół wsparcia ds. PPP
Aldona Banaszak – koordynator
Katarzyna Maciejewska
Aleksandra Żmidzińska
Nauczyciel obowiązkowych zajęć z uczniem, którego sprawa jest rozpatrywana
Wychowawca
Rodzic ucznia
Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej