Nauczyciele ZST 2022-2023

Godziny dostępności nauczycieli

—————————————————————————————

Zespoły przedmiotowe 2023/2024

Zespoły przedmiotów ogólnokształcących:

 a) język polski, filozofia, muzyka
Grażyna Wiśniewska – przewodnicząca
Iwona Mizgalska
Bożena Klapa
Anna Majcherek
Lidia Andrzejewska
Bernadetta Kotecka
Jarosław Czechowski
Ewelina Tomkiewicz
Monika Klapa-Grześkowiak
Agata Sterczak-Jankowiak
Katarzyna Buda

b) historia, wos
Wiesława Konieczna – przewodnicząca
Sebastian Tuliński
Aldona Banaszak
Jacek Falkowski
Anna Budnik
Bernadetta Kotecka
Izabella Jarnut- Kluczyńska

c) język niemiecki
Aldona Starosta-przewodnicząca
Irina Tiereszczenko
Anna  Matysiak
Sławomir Kwaśny
Klaudia Budzyńska -Schulz
Jakub Tasiemski

d) język angielski
Magdalena Miś – przewodnicząca
Paweł Jacyno
Piotr Kaczmarek
Anna Skrzypczak
Anna Rozwadowska
Małgorzata Miś
Serafina Woźna-Kaczmarek
Katarzyna Lala -Pluskota
Anna Choczaj-Egwim
Monika Klapa -Grześkowiak
Agata Sterczak-Jankowiak

e) matematyka
Monika Mokrzyńska- przewodniczący
Przemysław Maćkowiak
Ewa Waszkowiak
Żaneta Dominiak
Magdalena Stasiłowicz
Elżbieta Starzonek
Rajmund Majcherek
Anna Szelejewska
Jagoda Ślebioda

f) przedmioty przyrodnicze: fizyka, chemia, biologia,geografia
Lidia Baum – przewodnicząca
Barbara Cichos
Dominika Wróblewska
Barbara Piatczyc
Magdalena Purgiel-Zadoń
Sławomir Wiśniewski
Martyna Szymaniak
Anna Piaskowska-Szeszuła
Maria Ptaszyńska
Barbara Młynarek
Jagoda Ślebioda

g) kultura zdrowotna (w-f)
Anna Ledzianowska – przewodnicząca
Magdalena Lange
Paweł Kaczmarek
Jarosław Szulc
Rafał Maluśki
Julianna Czyszkiewicz
Anna Hoffman-Lusina
Maciej Grześkowiak
Maciej Pawłowski
Sylwia Roj-Skubel
Marcin Łodyga
Weronika Bereszyńska
Mieczysław Spiżewski
Bogumił Maik
Mirosława Tulińska

h) informatyka
Łukasz Cyrulewski -przewodniczący
Marcin Mania
Krzysztof Pogonowski
Andrzej Makles
Wojciech Lacherski
Ryszard Nowak
Bartłomiej Kątny

Zespoły przedmiotów zawodowych
a) przedmioty stolarskie, budowlane, fryzjerskie
Michał Piotrowski -przewodniczący
Barbara Jokś
Marta Stucka- Nowak
Maria Ptaszyńska
Paweł Kaczmarek
Dominika Waligóra
Damian Borowczak

b) przedmioty mechaniczno-mechatroniczn
Łukasz Włodarczak- przewodniczący
Andrzej Rybski
Mirosław Kroma
Edward Morkowski
Dariusz Kałek
Dominik Matecki
Waldemar Szymański

c) przedmioty ekonomiczne z przedsiębiorczością
Krystyna Kosicka – przewodnicząca
Renata Wróbel
Michał Czaban
Karolina Kmieć-Piątkowska
Przemysław Sroka
Jarosław Czechowski
Magdalena Ambrozik

d) przedmioty logistyczne
Marcin Mania -przewodniczący
Emilia Krzyżanek
Maria Łukowska
Wojciech Drozd
Natalia Tratwal-Uglis
Łukasz Górecki
Sławińska Dominika

e) przedmioty gastronomiczne
Monika Jacyno- przewodniczący
Małgorzata Piaskowska
Barbara Młynarek
Marzena Ankiewicz
Ewelina Łęszczak
Małgorzata Sroka
Małgorzata Jankowska-Jóźwiak
Alicja Piotrowska

f) przedmioty zawodowe informatyczne i programistyczne
Ryszard Nowak -przewodniczący
Marcin ManiaKrzysztof Pogonowski
Andrzej Makles
Wojciech Lacherski
Łukasz Cyrulewski
Bartłomiej Kątny

g) przedmioty rolnicze
Iwona Dziechciarek – przewodnicząca
Mieczysław Spiżewski 

h) przedmioty graficzne, zespół ds. tworzenia materiałów promocyjnych
Elwira Borowczak-przewodnicząca
Bartosz Ambrozik
Ewelina Łęszczak
Remigiusz Stopa
Agnieszka Gulik
Sandra Dalaszyńska-Kruczkowska

III. Inne
a) edukacja dla bezpieczeństwa, służby wojskowe
Rafał Maluśki -przewodniczący
Aldona Banaszak
Barbara Jokś
Sebastian Tuliński
Maciej Grześkowiak
Barbara Cichos
Łukasz Górecki
b) religia
Ewa Ksiąg – przewodnicząca
Ks. Paweł Nowak
Agnieszka Kątna
c) zespół wychowawczy
Aleksandra Żmidzińska – przewodnicząca
Katarzyna Maciejewska
Aldona Banaszak
Sandra Dalaszyńska-Kruczkowska
Magdalena Lange
Rafał Maluśki
Halina Klimaszyk
Mirosława Tulińska

d) zespół ds. promocji kierunków kształcenia, organizacji Drzwi Otwartych, Festiwalu Zawodów,
Barbara Jokś – przewodniczący
Anna Matysiak
Aldona Banaszak
Sandra Dalaszyńska-Kruczkowska
Ewelina Tomkiewicz
Marta Stucka Nowak
Serafina Woźna- Kaczmarek
Wojciech Drozd
Łukasz Górecki
Przemysław Sroka
Rafał Maluśki
Anna Piaskowska-Szeszuła
Monika Jacyno
Elwira Borowczak
Michał Piotrowski
Krystyna Kosicka
Marcin Mania
Ryszard Nowak
Łukasz Włodarczak
Anna Ledzianowska

e) zespół ds. współpracy z zagranicą
Anna Skrzypczak-przewodniczący
Bożena Klapa – kraje francuskojęzyczne
Aldona Starosta – kraje niemieckojęzyczne
Sławomir Kwaśny –  kraje niemieckojęzyczne
Irina Tiereszczenko – kraje rosyjskojęzyczne
Joanna Kokocińska  – kierownik ds. administracyjno-gospodarczych

f) zespół ds. bezpieczeństwa w szkole
Rafał Maluśki – koordynator ds. bezpieczeństwa
Aldona Banaszak – przedstawiciel dyrekcji
Aleksandra Żmidzińska – pedagog szkolny
Katarzyna Maciejewska – pedagog szkolny
Magdalena Lange – Samorząd Uczniowskiego
Przemysław Sroka – inspektor BHP
Natalia Wajs – kierownik ds. organizacyjnych i kadr

g) zespół wsparcia ds. PPP i spraw SPP
Aldona Banaszak – koordynator
Katarzyna Maciejewska
Aleksandra Żmidzińska
Agata Paszywiat
Piotr Stasiłowicz
Nauczyciel obowiązkowych zajęć z uczniem, którego sprawa jest rozpatrywana
Wychowawca ucznia
Rodzic ucznia
Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nauczyciele uczący w SPP

Osoby funkcyjne:
Kierownik Szkolenia Praktycznego Anna Matysiak,
Koordynator d/s bezpieczeństwa Rafał Maluśki,
Doradca zawodowy Barbara Jokś,
Opiekun świetlicy Ewelina Tomkiewicz,
Biblioteka Mirella Jany, Halina Klimaszyk,
Opiekun Samorządu Uczniowskiego Magdalena Lange,
Pedagog specjalny Aleksandra Żmidzińska, Katarzyna Maciejewska, Piotr Stasiłowicz, Agata Paszywiat