Nauczyciele ZST 2022-2023

Zespoły przedmiotowe 2022/2023

 1. Zespoły przedmiotów ogólnokształcących:

  a) język polski, filozofia
  Grażyna Wiśniewska – przewodnicząca
  Iwona Mizgalska
  Bożena Klapa
  Anna Majcherek
  Lidia Andrzejewska
  Bernadetta Kotecka
  Jarosław Czechowski
  Ewelina Tomkiewicz
  Monika Klapa-Grześkowiak
  Agata Sterczak-Jankowiak

  b) historia, wos
  Wiesława Konieczna – przewodnicząca
  Sebastian Tuliński
  Aldona Banaszak
  Jacek Falkowski
  Anna Budnik
  Bernadetta Kotecka

  c) język niemiecki
  Aldona Starosta-przewodnicząca
  Irina Tiereszczenko
  Anna  Matysiak
  Sławomir Kwaśny
  Klaudia Budzyńska -Schulz
  Jakub Tasiemski

  d) język angielski
  Magdalena Miś – przewodnicząca
  Paweł Jacyno
  Piotr Kaczmarek
  Anna Skrzypczak
  Anna Rozwadowska
  Małgorzata Miś
  Katarzyna Rzanna-Piechota
  Serafina Woźna-Kaczmarek
  Katarzyna Lala -Pluskota
  Anna Choczaj-Egwim
  Monika Klapa -Grześkowiak
  Agata Sterczak-Jankowiak

  e) matematyka
  Przemysław Maćkowiak – przewodniczący
  Ewa Waszkowiak
  Żaneta Dominiak
  Magdalena Stasiłowicz
  Elżbieta Starzonek
  Monika Mokrzyńska
  Rajmund Majcherek
  Anna Szelejewska

  f) przedmioty przyrodnicze: fizyka, chemia, biologia,geografia
  Lidia Baum – przewodnicząca
  Barbara Cichos
  Dominika Wróblewska
  Barbara Piatczyc
  Magdalena Purgiel-Zadoń
  Sławomir Wiśniewski
  Martyna Szymaniak
  Anna Piaskowska-Szeszuła
  Maria Ptaszyńska
  Barbara Młynarek

  g) kultura zdrowotna (w-f)
  Anna Ledzianowska – przewodnicząca
  Magdalena Lange
  Paweł Kaczmarek
  Jarosław Szulc
  Rafał Maluśki
  Julianna Czyszkiewicz
  Anna Hoffman-Lusina
  Maciej Grześkowiak
  Maciej Pawłowski
  Sylwia Roj-Skubel
  Marcin Łodyga
  Weronika Bereszyńska
  Mieczysław Spiżewski
  Bogumił Maik
  Mirosława Tulińska

  h) informatyka
  Łukasz Cyrulewski -przewodniczący
  Marcin Mania
  Krzysztof Pogonowski
  Andrzej Makles
  Andrzej Tomaszewski
  Wojciech Lacherski
  Ryszard Nowak
  Bartłomiej Kątny

2. Zespoły przedmiotów zawodowych

a) przedmioty stolarskie, budowlane, fryzjerskie
Michał Piotrowski -przewodniczący
Barbara Jokś
Maria Ptaszyńska
Paweł Kaczmarek
Katarzyna Wojdat
Dominika Waligóra
Damian Borowczak

b) przedmioty mechaniczno-mechatroniczne
Łukasz Włodarczak- przewodniczący
Andrzej Rybski
Mirosław Kroma
Edward Morkowski
Dariusz Kałek
Dominik Matecki
Waldemar Szymański

c) przedmioty ekonomiczne z przedsiębiorczością
Krystyna Kosicka – przewodnicząca
Renata Wróbel
Michał Czaban
Karolina Kmieć-Piątkowska
Przemysław Sroka
Jarosław Czechowski
Magdalena Ambrozik

d) przedmioty logistyczne
Marcin Mania -przewodniczący
Emilia Krzyżanek
Maria Łukowska
Wojciech Drozd
Natalia Tratwal-Uglis
Łukasz Górecki

e) przedmioty gastronomiczne
Małgorzata Piaskowska – przewodnicząca
Barbara Młynarek
Marzena Ankiewicz
Monika Jacyno
Ewelina Łęszczak
Małgorzata Sroka
Małgorzata Jankowska-Jóźwiak

f) przedmioty zawodowe informatyczne i programistyczne 
Ryszard Nowak -przewodniczący
Marcin Mania
Krzysztof Pogonowski
Andrzej Makles
Andrzej Tomaszewski
Wojciech Lacherski
Łukasz Cyrulewski
Bartłomiej Kątny

g) przedmioty rolnicze
Iwona Dziechciarek – przewodnicząca
Mieczysław Spiżewski

h) przedmioty graficzne 
Elwira Borowczak-przewodnicząca
Bartosz Ambrozik
Ewelina Łęszczak
Remigiusz Stopa
Agnieszka Gulik
Sandra Dalaszyńska-Kruczkowska

III. Inne

a) edukacja dla bezpieczeństwa, służby mundurowe
Rafał Maluśki -przewodniczący
Aldona Banaszak
Barbara Jokś
Sebastian Tuliński
Maciej Grześkowiak
Barbara Cichos
Łukasz Górecki

b) religia
Ewa Ksiąg – przewodnicząca
Maria Floraszek
Ks. Paweł Nowak
Ewa Kątna

c) zespół wychowawczy
Aleksandra Żmidzińska – przewodnicząca- pedagog szkolny
Katarzyna Maciejewska- pedagog szkolny
Barbara Cichos
Aldona Banaszak
Rafał Maluśki – koordynator ds. bezpieczeństwa
Magdalena Lange – opiekun Samorządu Uczniowskiego
Krystyna Kosicka
Mirella Jany
Grażyna Wiśniewska
Maria Floraszek
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

d) zespół ds. promocji oraz organizacji Festiwalu Zawodów
Magdalena Ambrozik – przewodnicząca
Barbara Jokś
Anna Piaskowska-Szeszuła
Sandra Dalaszyńska-Kruczkowska
Iwona Mizgalska
Przemysław Sroka
Rafał Maluśki
Małgorzata Piaskowska
Łukasz Górecki
Wojciech Drozd
Elwira Borowczak
Bartosz Ambrozik
Ewelina Łęszczak
Remigiusz Stopa
Agnieszka Gulik
Joanna Kokocińska
Anna Ledzianowska 

e) zespół ds. współpracy z zagranicą
Anna Skrzypczak-przewodnicząca
Bożena Klapa – kraje francuskojęzyczne
Aldona Starosta – kraje niemieckojęzyczne
Sławomir Kwaśny –  kraje niemieckojęzyczne
Irina Tiereszczenko – kraje rosyjskojęzyczne
Joanna Kokocińska  – kierownik ds. administracyjno-gospodarczych

f) zespół ds. bezpieczeństwa w szkole
Rafał Maluśki – koordynator ds. bezpieczeństwa
Aldona Banaszak – przedstawiciel dyrekcji
Aleksandra Żmidzińska – pedagog szkolny
Katarzyna Maciejewska – pedagog szkolny
Magdalena Lange – Samorząd Uczniowskiego
Przemysław Sroka – inspektor BHP
Natalia Wajs – kierownik ds. organizacyjnych i kadr

g) zespół wsparcia ds. PPP
Aldona Banaszak – koordynator
Katarzyna Maciejewska
Aleksandra Żmidzińska
Nauczyciel obowiązkowych zajęć z uczniem, którego sprawa jest rozpatrywana
Wychowawca
Rodzic ucznia
Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

3. Osoby funkcyjne:
a) Koordynator d/s bezpieczeństwa Rafał Maluśki,
b) Kierownik Szkolenia Praktycznego Magdalena Ambrozik,
c) Świetlica Ewelina Tomkiewicz,
d) Doradca zawodowy Barbara Jokś,
e) Biblioteka Mirella Jany, Halina Klimaszyk,
f) Samorząd Uczniowski Magdalena Lange,
g) Pedagog Aleksandra Żmidzińska, Katarzyna Maciejewska.