Liga Obrony Kraju

CHARAKTERYSTYKA KLUBU

Witaj na stronie Szkolnego Klubu Ligi Obrony Kraju działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.
LOK to sekcja Ministerstwa Obrony Narodowej. Ma ona na celu umacnianie obronności naszej Ojczyzny.
Szkolne Koło Ligi Obrony Kraju prężnie prosperuje juz od 2010 roku. Jego członkowie uczestniczą w wielu przedsięwzięciach organizowanych w szkole, a także w zawodach, turniejach i konkursach o szerszym zasięgu.

Nad funkcjonowania klubu czuwa opiekun – nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa – mgr Sebastian Tuliński.

Lista uczestników klubu 2017/2018:

 • Brychcy Patryk
 • Buda Karol
 • Dodat Bartosz
 • Drgas Mikołaj
 • Gierczyk Maciej
 • Golczak Kacper
 • Kaczmarek Krzysztof
 • Kliszko Damian
 • Kmiecik Patryk
 • Kowalaszek Patryk
 • Mortka Szymon
 • Stachowiak Mikołaj
 • Szajek Jakub
 • Wleklik Magdalena

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?
Celem zasadniczym działalności koła jest – popularyzacja wśród uczniów sportów obronnych, w tym głównie strzelectwa sportowego. Innymi celami są:

 • rozwijanie pasji i wychodzenie naprzeciw zainteresowaniom uczniów,
 • rozbudzanie zdrowej sportowej rywalizacji, satysfakcji z osiąganych wyników,
 • aktywne wypełnianie czasu wolnego młodzieży.

Aby to osiągnąć zamierzamy:

 • prowadzić systematyczne treningi strzeleckie,
 • utrzymywać w wysokiej sprawności sprzęt strzelecki będący na wyposażeniu lub w użytkowaniu koła,
 • uczestniczyć w zawodach strzeleckich organizowanych przez powiatowe struktury LOK i władze samorządowe,
 • popularyzować udział w sportach obronnych, strzelectwie sportowym, turniejach pożarowych,
 • współdziałać w zawodach ratownictwa medycznego
 • uczestniczyć w zawodach sportowych,
 • prowadzić działalności popularyzatorskie (gablota, kronika szkoły, artykuły prasowe)
 • współpracować z kierownictwem szkoły, samorządem oraz innymi organizacjami, działającymi na terenie szkoły i poza nią.

Z ważniejszych przedsięwzięć, w których uczestniczą nasi członkowie wymienić można:

 • Ligę Strzelecką Szkół Ponadgimnazjalnych
 • Zawody strzeleckie „O Puchar Starosty”
 • Zawody sportowo – obronne „Sprawni jak żołnierze
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej
 • Zawody Drużyn Ratowniczych PCK

Działalność SK LOK prowadzona jest w sekcjach specjalistycznych tj.:

 • Sekcji Strzeleckiej
 • Sekcji Ratownictwa Medycznego
 • Sekcji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczej