Plan dyżurów kierownika szkolenia praktycznego w roku szkolnym 2020/2021

Kierownik szkolenia praktycznego:  mgr Magdalena Ambrozik

Dyżur: od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00- 14.00 

Miejsce: Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego

ul. Żwirki i Wigury 2,

62-065 Grodzisk Wlkp.

tel.+48 61 44 45 401

e-mail: m.ambrozik@zst-grodzisk.pl