Pomoce zima 2024

CZĘŚĆ PISEMNA

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 2.5 i 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024 – Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Lp.Oznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1AU.32 Organizacja transportu kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2BUD.14Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówXXXX
3EKA.05Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
4HGT.12Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
5PGF.04Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowychXXXX
6SPL.01Obsługa magazynówkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
7SPL.04Organizacja transportukalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
8TG.16Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.