Komunikat dyrektora CKE w sprawie listy kwalifikacji, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w roku szkolnym 2023/2024 roku są jawne