Harmonogram egzaminów zawodowy – sesja zima 2024

Część pisemna (elektroniczna)

Część praktyczna

Technik budownictwa

Technik ekonomista

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik mechatronik

Technik rolnik

Technik żywienia i usług gastronomicznych