Wyniki egzaminów zawodowych – sesja zima 2023

ODBIÓR WYNIKÓW W SZKOLE 07.04.2023

Wyniki egzaminów zawodowych będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 2. Wyniki będą do odbioru od dnia 07.04.2023 od godziny 10.00.

SPRAWDZENIE WYNIKÓW ON-LINE 31.03.2023

Wyniki egzaminu będą dostępne po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/ za pomocą loginu i hasła. Dane do logowania zostały przesłane za pośrednictwem systemu EPKZ. Dodatkowo dane można uzyskać wysyłać wiadomość ze szkolnej skrzynki pocztowej na adres jkokocinska@zst-grodzisk.pl lub wysyłając wiadomość na edzienniku do Joanny Kokocińskiej.

Wyniki on-line będą dostępne nie wcześniej niż od 31.03.2023 od godz. 10.00.

DEKLARACJE NA POPRAWĘ EGZAMINU ZAWODOWEGO

Deklaracje na poprawę egzaminu zawodowego w sesji lato 2023 należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 2 w nie przekraczalnym terminie

do 07.04.2023 do godziny 10.00.