Wyniki egzaminów zawodowych – sesja zima 2024

ODBIÓR WYNIKÓW W SZKOLE 08.04.2024

Wyniki egzaminów zawodowych będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 2 (Różowa). Wyniki będą do odbioru od dnia 08.04.2024 od godziny 10.00.

SPRAWDZENIE WYNIKÓW ON-LINE 27.03.2024 r. 

Wyniki egzaminu będą dostępne po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/ za pomocą loginu i hasła. Dane do logowania zostały przesłane za pośrednictwem systemu EPKZ. Dodatkowo dane można uzyskać wysyłać wiadomość ze szkolnej skrzynki pocztowej na adres jkokocinska@zst-grodzisk.pl lub wysyłając wiadomość przez e-dziennik do Joanny Kokocińskiej.
Wyniki on-line będą dostępne nie wcześniej niż od 27.03.2024 od godz. 10.00.

DEKLARACJE NA POPRAWĘ EGZAMINU ZAWODOWEGO

Deklaracje na poprawę egzaminu zawodowego w sesji lato 2024 należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 2 w nie przekraczalnym terminie do 04.04.2024 do godziny 14.30.