Wyniki egzaminów zawodowych

ODBIÓR WYNIKÓW W SZKOLE 08.09.2021

Wyniki egzaminów zawodowych będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 2. Wyniki będą do odbioru od dnia 08.09.2021 od godziny 10.00.

SPRAWDZENIE WYNIKÓW ON-LINE 31.08.2021

1) Kwalifikacje jednoliterowe PP2012: wyniki egzaminu będą dostępne po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła. Dane do logowania można uzyskać wysyłać wiadomość na adres jkokocinska@zst-grodzisk.pl

2) Kwalifikacje dwuliterowe PP2017: wyniki egzaminu będą dostępne po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/ za pomocą loginu i hasła. Dane do logowania zostały przesłane za pośrednictwem systemu EPKZ. Dodatkowo dane można uzyskać wysyłać wiadomość ze szkolnej skrzynki pocztowej na adres jkokocinska@zst-grodzisk.pl lub wysyłając wiadomość na edzienniku do Joanny Kokocińskiej.

Wyniki on-line będą dostępne nie wcześniej niż od 31.08.2021 od godz. 10.00.

DEKLARACJE NA POPRAWĘ EGZAMINU ZAWODOWEGO

Deklaracje na poprawę egzaminu zawodowego w sesji zima 2022 należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 2 w nie przekraczalnym terminie

do 10.09.2021 (kwalifikacje jednoliterowe) do godziny 14.00,

do 15.09.2021 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) do godziny 14.00.