Informacja o wersjach oprogramowania do części praktycznej egzaminu, obowiązujących w sesji 1. 2024 ZIMA w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec – Formuła 2012, Formuła 2017 i Formuła 2019

W sesji 1. 2024 Zima w części praktycznej egzaminu zawodowego w kwalifikacjach: EKA.04, EKA.05, EKA.07, HAN.02 oraz w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacjach: A.35, AU.35, A.36, AU.36, A.65, AU.65, A.22, AU.25 (na stanowiskach egzaminacyjnych należy zainstalować moduły oprogramowania zgodne z wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych dla danej kwalifikacji) będą obowiązywały następujące wersje oprogramowania: – InsERT GT wersja 1.77 HF2 lub – InsERT nexo/nexo PRO 47.0.0 (6824) – Symfonia Handel 2023.2.a – Symfonia ERP Kadry i Płace 2024 – Symfonia Finanse i Księgowość 2023.2.a lub – Comarch ERP Optima: 2024.0.1.530