Harmonogram egzaminów maturalnych 2024 – aktualizacja

Harmonogram matur w wersji papierowej jest dostępny w gablotach w budynkach szkoły.

Harmonogram matur w wersji elektronicznej jest dostępny na dysku współdzielonym – link został wysłany poprzez edziennik.

Tegoroczni maturzyści po sprawdzeniu harmonogramu proszeni są o wypełnienie formularza potwierdzającego zapoznanie się z terminem egzaminów maturalnych. Link do formularza został przesłany poprzez edziennik.

Absolwenci z lat poprzednich proszeni są o przesłanie wiadomości email na adres jkokocinska@zst-grodzisk.pl potwierdzającej zapoznanie się z terminem egzaminów maturalnych. Potwierdzenie powinno zawierać: imię, nazwisko, numer Pesel oraz zdawane przedmioty wraz z datą i godziną zdawanych egzaminów (przykład: Jan Kowalski, Pesel:11111111111, język polski 04.05.2021 godz. 9.00, matematyka 05.05.2021 godz. 14.00)

Wszelkie pytania związane z egzaminem można kierować na adres email: jkokocinska@zst-grodzisk.pl