Pomoce i tablice na egzaminy maturalne 2024 (Formuła 2015)

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych. Zdający może przynieść na maturę butelkę niegazowanej wody mineralnej (mniej niż 1 litr) – butelka ta nie może stać na stole.

Przedmiot Przybory pomocniczeKto zapewnia przybory
Język polskisłownik ortograficzny, słownik poprawnej
polszczyzny (min. 1 na 25 zdających)
szkoła
Matematykakalkulator prosty, linijka, cyrkielzdający
Matematykawybrane wzory matematyczneszkoła
Języki obce==
Geografiakalkulator prosty, linijka, lupazdający
Biologialinijka, kalkulator prostyzdający
BiologiaWybrane wzory i stałe fizykochemiczne na
egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
szkoła
Chemialinijka, kalkulator prostyzdający
ChemiaWybrane wzory i stałe fizykochemiczne na
egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
szkoła
Opracowane na podstawie komunikaty CKE

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,
mnożenia, dzielenia ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Szczegółowe zapisy dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie maturalnym zawarte zostały w komunikacie CKE dostępnym poniżej