Pomoce i tablice na egzaminy maturalne 2022

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem. Wszystkie wymagane rysunki zdający wykonują długopisem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych. Zdający może przynieść na maturę butelkę niegazowanej wody mineralnej (mniej niż 1 litr) – butelka ta nie może stać na stole.

Tablice, które będą dostępne dla zdających podczas egzaminów

PrzedmiotPrzybory pomocniczeKto zapewnia
przybory
Język polskisłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (min. 1 na 25 zdających)szkoła
Matematykakalkulator prosty, linijka, cyrkielzdający
Matematykawybrane wzory matematyczneszkoła
Języki obce==
Geografiakalkulator prosty, linijka, lupazdający
Historialupazdający
Biologialinijka, kalkulator prostyzdający
BiologiaWybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizykiszkoła
Fizykalinijka, kalkulator prostyzdający
FizykaWybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizykiszkoła
Informatykakalkulator prostyzdający
Opracowane na podstawie komunikatu CKE