Deklaracje na egzamin maturalny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 deklaracje na egzamin maturalny można składać na dwa sposoby:

– w wersji elektronicznej (preferowany sposób składania deklaracji),

– w wersji papierowej.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI (niezależnie od jej formy): 30.09.2022 r.

A) Składanie deklaracji w wersji elektronicznej.

Na YT dostępny jest także filmik pokazujący proces składania deklaracji.

Dane do logowania się do systemu zostaną przekazane przez wychowawców klas. Dane te będą umożliwiały złożenie deklaracji oraz odczytanie wyników egzaminu maturalnego. Do systemu można logować się także poprzez profil zaufany.

Wszystkie e-deklaracje wypełnione przez zdających będą miały początkowo status „Złożona”. Deklaracje ze statusem „Złożona” można samodzielnie edytować w systemie. Po przyjęciu e-deklaracji przez dyrektora szkoły, deklaracja zmieni status na „Przyjęta”. Deklaracje ze statusem „Przyjęta” może edytować tylko dyrektor szkoły.

B) Składanie deklaracji w wersji papierowej.

Link do pobrania deklaracji: https://www.oke.poznan.pl/files/cms/738/m_1a_deklaracja_a.pdf

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do p. Joanny Kokocińskiej.