ZST pamięta …

Wiosną tradycyjnie pamiętamy o zbrodniach dokonanych na obywatelach polskich przez sowiecki reżim komunistyczny. Symbolem dla wielu z nich stał się Katyń, obok wielu znanych i nieznanych miejsc kaźni. Wśród ponad 20 tysięcy zabitych polskich oficerów, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i in. jest kilkadziesiąt osób pochodzących z Grodziska i powiatu grodziskiego. W poniedziałek 25 marca br. z inicjatywy nauczyciela historii Sebastiana Tulińskiego przyjechał do grodziskiego ZST prezes Stowarzyszenia Katyń w Poznaniu – dr inż. Wojciech Bogajewski. Uczniowie klas 3DT i 3LT wzięli udział w prelekcji pt. „Od Powstania Wielkopolskiego do Ludobójstwa Katyńskiego” oraz pokazie filmu „Kto nie zna ojca twarzy…”Na koniec wizyty odbyło się miłe spotkanie z wicedyrektor ZST mgr inż. Sandrą Dalaszyńską – Kruczkowską.  Warto nadmienić, że w 2011 roku na lokalnym rynku wydawniczym ukazała się książka „Synowie Grodziska Wielkopolskiego, Granowa, Kamieńca, Rakoniewic, Wielichowa w dołach śmierci Katynia, Charkowa, Miednoje” z nazwiskami ofiar katyńskich z ziemi grodziskiej. Link do publikacji: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/305118/edition/249309/content?fbclid=IwAR0gteP1Exc0xW0Euib9PyzE39GeS4crr_PP0nja1rovaHP9gkpSUtjs298_aem_AX-1AL87wolvXOOdGEbc7t0XANKlIj9PoG88N9s42UlWlBRSlUMB_tbwBUzv4DiBQYMMuRIQ-PEjAguJVRhoV1ET
Oprac. TS