Marzec w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Miesiąc marzec dostarczył nam wiele wrażeń. Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy zapraszają do wspólnej podróży i obejrzenia
wspomnień utrwalonych na zdjęciach: warsztaty kosmetyczne, wizyta w kawiarni, Festiwal Zawodów, zajęcia kulinarne, zawody unihokeja, szukanie wiosny w parku, Festiwal Zawodów Sportowych w SP4, wielkanocna niespodzianka.