Wycieczka zawodoznawcza w Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym


Dnia 18 stycznia 2023 r., 33 uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Grodziska Wielkopolskiego z klasy I BT – o profilu programista, wraz
z wychowawcą M. Ptaszyńską, wicedyrektor B. Cichos oraz A. Hoffman-Lusina zwiedzali Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe. Głównym celem było zapoznanie uczniów z nowoczesną instytucją o wysokim potencjale, na światowym poziomie rozwojowym oraz przybliżenie zawodu i pracy programisty.
PCSS zapewnia dostęp do e-infrastruktury dla środowiska naukowego tworząc środowisko badawczo rozwojowe:

 • Cyfrową naukę
 • Cyfrową gospodarkę ukierunkowaną na tworzenie innowacji opartych o technologie ICT dla różnych dziedzin nauki i przemysłu
 • Działalność PCSS obejmuje ponadto Innowacje społeczne, poprzez szerzenie wiedzy oraz świadomości na temat współczesnych możliwości
  technologicznych wśród różnych grup społecznych a także aktywną walkę z problemem wykluczenia cyfrowego.
  Współpraca PCSS obejmuje prawie tysiąc jednostek z ponad 60 państw świata na 6 kontynentach. Projekty zakładu skupione są w obszarze technologii IT i dotyczą sieci Nowych generacji, gridów, portali, bibliotek cyfrowych, efektywności energetycznej IT, klimatu, pogody, jakości powietrza, nowych źródeł energii, humanistyki cyfrowej, medycyny personalizowanej, inteligentnego rolnictwa, przemysłu, astronomii, sztucznej inteligencji, Nowych Mediów, edukacji, cyberprzestępczości.
  Dziękujemy kierownictwu instytucji oraz pracownikom za możliwość spotkania i zaprezentowanie różnych dziedzin swojej działalności, a także umożliwienie młodzieży wzięcia udziału w niektórych eksperymentach.
  Nie ukrywamy, że była to dla nas bardzo interesująca i pouczająca, bogata w nową wiedzę lekcja, na którą chcielibyśmy powrócić.