Gaz System

Od kilku lat Spółka GAZ SYSTEM wspiera Szkołę w procesie kształceniu młodych zawodowców. W ramach cyklicznych spotkań z młodzieżą w dniu dzisiejszym odbyły się warsztaty laboratoryjne na temat systemu redukcji ciśnień. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy III MT Technik Mechatronik – jest to jedna z klasa patronackich Spółki GAZ SYSTEM. 
Zajęcia prowadził Pan Leszek Pytel, Kierownik TJE II stopnia Terenowej  Jednostka Eksploatacji Węzła  Przesyłowego w Lwówku. Koordynatorem z ramienia Szkoły był Pan Łukasz Włodarczak.  Każdego roku Spółka GAZ SYSTEM jest fundatorem cennego wyposażenia do pracowni mechatronicznych, tym razem otrzymaliśmy 4 nowoczesne, mobilne telewizory, dzięki którym wzrosła jakośc prowadzonych zajęć. Spółka GAZ SYSTEM, wspiera również start zawodowy młodych absolwentów klas mechatronicznych i  najlepsi uczniowie  otrzymują stypednium. W tym roku na trzech najlepszych absolwentów klasy czwartej Technikum Mechatronicznego czeka bon o wartości 2000 złotych dla każdego. Spółce GAZ SYSTEM serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie w proces edukacji,  a młodym mechatronikom życzymy wielu sukcesów zawodowych!