Projekt „Czas Zawodowców BIS- Zawodowa Wielkopolska” Politechnika Poznańska

Uczennice klasy 4 ET technikum ekonomicznego wraz z opiekunkami w dniach od 14 do 18 listopada brały udział w projekcie „Czas Zawodowców BIS- Zawodowa Wielkopolska” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjngo Województwa Wielkopolskiego odbywający się na Politechnice Poznańskiej.  Pierwszego dnia uczestniczki zapoznały się z programem „Enova” gdzie nauczyły się podstaw jego obsługi oraz wystawiania dokumentacji. Dowiedziały się także w jaki sposób należy założyć własną firmę. Każda grupa na tej podstawie przygotowała własny pomysł na założenie przedsiębiorstwa. Drugiego dnia odbyły się wykłady oraz zajęcia praktyczne z zakresu ergonomii i cyberprzemocy. Z zakresu ergonomii uczennice przeprowadzały badania dotyczące: dźwiękoszczelności, badań słuchu, czynników otoczenia wypływających na komfort pracy. Natomiast zajęcia z cyberprzemocy pozwoliły poszerzyć wiedzę na temat wykrywania nadużyć i prób oszustwa za pomocą poczty elektronicznej, przesyłania niezaszyfrowanych wiadomości w sposób niejawny oraz wykrywania urządzeń działających w sieciach komputerowych. W kolejnym dniu grupa kontynuowała pracę w programie „Enova”. Dzięki temu programowi poznały w jaki sposób można m.in. wystawiać PIT-11 i PIT-4R. Następnym zadaniem było utworzenie ogłoszenia o pracę w celu pozyskania pracowników do wcześniej założonych firm. Każda uczestniczka programu napisała CV, które zawartymi w nim treściami miało skłonić pracodawcę do zatrudnienia właśnie jej. W czwartek odbył się wykład z zakresu doradztwa zawodowego pogłębiający wiedzę z zakresu samodyscypliny oraz samorozwoju. W ramach dalszych ćwiczeń uczennice przystąpiły do tworzenia profesjonalnego biznesplanu na podstawie wcześniej założonej firmy. Ostatni dzień był dniem podsumowań i przedstawienia swojej tygodniowej pracy. Specjalistyczne zajęcia w laboratoriach Politechniki Poznańskiej „CZAS ZAWODOWCÓW-BIS” zakończył test. Wszystkie uczestniczki projektu pozytywnie zaliczyły test i otrzymały certyfikaty. Pobyt na Politechnice był dla nich dużym doświadczeniem i zdobyciem wielu nowych umiejętności.
Mimo to z wielką radością wracały do domu.