Podsumowanie ekologicznego konkursu fotograficznego „Zagrożone środowisko”

W listopadzie odbyła się kolejna edycja ekologicznego konkursy fotograficznego organizowanego przez Szkolne Koło Ochrony Przyrody SALAMANDRA. Tegoroczny temat brzmiał: „Zagrożone środowisko”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział
kilkunastu uczniów. W połowie grudnia jury w składzie pani Magdalena Zadoń i pan Remigiusz Stopa wyłonili zwycięzców:
I miejsce: Nicola Kordus 3AT, II miejsce: Patrycja Michalak 2BT, III miejsce: Maja Pawłowicz 1CT
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a zwycięzcom gratulujemy pomysłowości i ciekawego uchwycenia tematu w obiektywie aparatu.