Olimpiada Zdrowia PCK w ZST

12 grudnia 2023r. w Zespole Szkół Technicznych odbył się etap szkolny XXXI edycji Olimpiady Zdrowia, której organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż. Do Olimpiady przystąpiło 25 uczniów z klas gastronomicznych., tj. z klasy 1GT, 2GT, 3GT, 4GT, 5 GT oraz 5AT. W ramach tego konkursu uczestnicy rozwiązywali test wiedzy online na stronie olimpiady, składający się z 30 pytań testowych. Test obejmował zagadnienia związane z zasadami zdrowego odżywiania, promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, promowaniem aktywności fizycznej, profilaktyką uzależnień. Podczas olimpiady sprawdzana jest też wiedza z zakresu dbania o środowisko naturalne, także zapobiegania
chorobom zakaźnym. Olimpiada polega na zorganizowaniu czteroetapowego konkursu dla dzieci i młodzieży: etapu szkolnego, rejonowego, okręgowego i ogólnopolskiego. Największą ilość punktów uzyskał Hubert Bielawski uczeń kl. 5AT. W kolejnym
etapie olimpiady szkołę będzie reprezentować zatem Hubert Bielawski. Dziękujemy wszystkim uczestnikom olimpiady a Hubertowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych etapach olimpiady. Organizatorem konkursu była Marzena Ankiewicz – koordynator olimpiady.