PŁATNE STAŻE ZAWODOWE – rekrutacja rozpoczęta

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja na płatne staże zawodowe dla uczniów szkoły kształcących się w zawodach: t. logistyk, t. informatyk, t. budownictwa, t. żywienia i usług gastronomicznych . Staże realizowane będą w ramach projektu „Grodziscy fachowcy”.

Okres realizacji stażu będzie wynosi 150 godzin. Realizacja staży zaplanowana jest na czas wolny od zajęć dydaktycznych – wakacje.

Za udział w stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1500 zł brutto.

W stażu mogą wziąć udział również tegoroczni absolwenci szkoły.

Formularze rekrutacyjne znajdują się również w sekretariatach szkoły.

Dokumenty rekrutacyjne można
– składać osobiście w sekretariacie szkoły (pon -pt w godzinach 8:00 – 15:00)
– lub też wysłać na adres e-mail: jkokocinska@zst-grodzisk.pl (każda z osób otrzyma informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie dokumentów ).

Termin rekrutacji: 14.04.2022 r. – 29.04.2022 r.

Dodatkowe pytanie można kierować na adres e-mail jkokocinska@zst-grodzisk.pl