BEZPŁATNY KURS BARMAŃSKI- rekrutacja rozpoczęta

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja na bezpłatny Kurs barmański w ramach projektu ,,Grodziscy fachowcy”

Jest to 30 godzinny kurs skierowany dla 10 pełnoletnich uczennic/uczniów (5 kobiet i 5 mężczyzn) Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

W kursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. W kursie mogą uczestniczyć także tegoroczni maturzyści.

Realizacja kursu: maj 2022 r.

Termin składania dokumentów: 14.04.2022 r. – 26.04.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne można:    

– składać osobiście w sekretariacie szkoły ul. Żwirki i Wigury 2 (pon -pt w godz. 8.00 – 15.00), 

– lub też wysłać skan na adres e-mail: jkokocinska@zst-grodzisk.pl (każda z osób otrzyma informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie dokumentów

Dodatkowe pytanie można kierować na adres e-mail jkokocinska@zst-grodzisk.pl