Opublikowano

KURS OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI – RELACJA

10 pełnoletnich uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim uczestniczyło w darmowym  30 godzinnym kursie Operatora ładowarki teleskopowej I WJO. Zajęcia realizowane były  w okresie od 17 stycznia 2022 r. do 21 stycznia 2022 r. w ramach projektu ,,Grodziscy fachowcy ”.

Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne z zakresu m.in.  podstawy ładunkoznawstwa, eksploatację ładowarki teleskopowej; pracę w warunkach specjalnych; czynności, jakie musi wykonać operator przed przystąpieniem do pracy, w trakcie i po jej zakończeniu; bhp użytkowania ładowarki teleskopowej; wiadomości o Dozorze Technicznym; klasyfikację wózków jezdniowych i rodzaje uprawnień oraz zajęcia praktyczne jazda i użytkowanie ładowarki teleskopowej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego, uczestnicy uzyskali uprawnienia operatora koparko-ładowarki. Dzięki nabytym nowym umiejętnością uczestnicy będą mogli pracować na maszynach, które są obecnie używane przez najbardziej wymagające firmy bowiem ładowarka teleskopowa to wózek widłowy specjalizowany przeznaczony przede wszystkim do prac transportowych na placach budów czy w rolnictwie.

Kurs dofinansowany były ze środków unijnych, w ramach projektów ,,Grodziscy fachowcy ” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego