III Miejsce w Województwie…

III Miejsce w Województwie uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Konkursie Nagrody Młodzieżowej 2019 „ Młodzież odkrywa swój region”
W dniu 24.09.2019r. uczniowie Rafał Czekała z klasy III L, Jakub Bendowski z klasy III L oraz Weronika Jarmuż z klasy III C, udali się wraz z opiekunem Panią Aldoną Starostą oraz Panią wicedyrektor Aldoną Banaszak do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na uroczystość wręczenia nagród, za zajęcie III Miejsca w konkursie nagrody młodzieżowej „Młodzież odkrywa swój region”.

Podczas uroczystości wielkopolscy laureaci prezentowali swoją nagrodzoną pracę oraz musieli przedstawić przebieg jej tworzenia.

W ramach pracy konkursowej, uczniowie nakręcili film z elementami prezentacji multimedialnej, przedstawiający najważniejsze miejsca i produkty, które ich zdaniem są najciekawsze i godne uwagi w bogatym regionie Wielkopolski. Uczniowie wybrali miejsca i produkty związane bezpośrednio z ich miejscem zamieszkania oraz okolicą. Na filmie prezentują między innymi Grodzisk Wlkp. i ściśle związane z nim piwo grodziskie, a także olej lniany. Kolejnym miejscem zaprezentowanym w filmie był Wolsztyn z zabytkową, jedyną w Europie czynną parowozownią. Osobliwy, zdaniem uczniów jest również, milenijny kosz wiklinowy w Nowym Tomyślu, wpisany do księgi Guinessa. Film przedstawia również pałac w Wąsowie, Kórnik, Rogalin z dębami, a także Poznańskie koziołki. Aby sprostać wymaganiom konkursowym, który jest konkursem o zasięgu międzynarodowym, praca musiała zostać wykonana w języku polskim i niemieckim. Całość projektu uczniowie wykonywali pod opieką i wsparciem językowym Pani Aldony Starosty, która wspólnie z uczniami zwiedziła region i czuwała nad przebiegiem prac. Komisja Konkursowa oceniła efekty pracy na bardzo wysokim poziomie czego efektem jest zajęcie III miejsce na szczeblu wojewódzkim.
Gratulujemy sukcesu !
Aldona Starosta