Bezpłatny kurs dekorowania tortów/wyrobów cukierniczych – rekrutacja uzupełniająca

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na kurs dekorowania tortów/wyrobów cukierniczych.

Jest to 32 godzinny kurs dla 12 uczniów /uczennic (9 kobiet i 3mężczyzn) kształcących się w zawodach: kucharz, cukiernik, technik żywienia i usług gastronomicznych.

W kursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej nie brały udziału w projekcie ,, Grodziska akademia zawodowców”.

Formularze rekrutacyjne znajdują się również w sekretariatach szkoły.

Dokumenty rekrutacyjne można:    
– składać osobiście w sekretariacie szkoły ul. Żwirki i Wigury 2 lub ul. Nowy Świat 41 (pon-pt w godz. 7.30 – 15.00), 
– lub też wysłać skan na adres e-mail: sdalaszynska@zst-grodzisk.pl (każda z osób otrzyma informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie dokumentów).

Termin rekrutacji: 17.05.2021 r. – 24.05.2021 r.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nie ma konieczności załączania Opinii wychowawcy.

Dodatkowe pytanie można kierować na adres e-mail sdalaszynska@zst-grodzisk.pl