PŁATNE STAŻE ZAWODOWE – rekrutacja rozpoczęta

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja na płatne staże zawodowe dla uczniów szkoły kształcących się w zawodach: t. logistyk, t. informatyk, t. budownictwa, t. żywienia i usług gastronomicznych . Staże realizowane będą w ramach projektu „Grodziscy fachowcy”.

Okres realizacji stażu będzie wynosi 150 godzin. Realizacja staży zaplanowana jest na czas wolny od zajęć dydaktycznych – wakacje.

Za udział w stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1500 zł brutto.

Udział w stażu mogą wziąć także tegoroczni absolwenci szkoły.

Formularze rekrutacyjne znajdują się również w sekretariatach szkoły.

Dokumenty rekrutacyjne można
– składać osobiście w sekretariacie szkoły (pon-pt w godzinach 7.30-15.00)
– lub też wysłać na adres e-mail: sdalaszynska@zst-grodzisk.pl (każda z osób otrzyma informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie dokumentów ).

Termin rekrutacji: 17.05.2021 r. – 24.05.2021 r.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nie ma konieczności załączania Opinii wychowawcy.

Dodatkowe pytanie można kierować na adres e-mail sdalaszynska@zst-grodzisk.pl