ZST wśród szkół biorących udział w pilotażowym programie wspierania szkół prowadzących klasy mundurowe

1 września 2018r rozpoczęła się druga edycja pilotażowego programu MON wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Program ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas. W pilotażowej edycji programu bierze udział łącznie 109 szkół wytypowanych przez oficerów Biura do Spraw Proobronnych.
Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się we współpracy 5 pułkiem artylerii z Sulechowa,
Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

  • odbycie skróconej służby przygotowawczej lub powołanie na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i przeniesieniem do rezerwy;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata;
  • dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia.

Rafał Maluski