„Dziś praktyka – jutro praca” – zakończenie projektu

„Dziś praktyka – jutro praca” – kolejny projekt zagranicznych praktyk zawodowych realizowany przez ZST w Grodzisku Wlkp. dobiegł końca.

Projekt „Dziś praktyka – jutro praca” skierowany był do uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik mody, technik organizacji reklamy, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych.


64 osoby odbyły 3-tygodniowe praktyki zawodowe w hiszpańskich przedsiębiorstwach, bądź też specjalistycznych instytucjach szkoleniowych. Praktyki realizowane były przy współpracy z firmą euroMind. Odbyły się 4 mobilności, z których każda dotyczyła 16 uczniów oraz dwóch opiekunów ze szkoły.
 „Dziś praktyka – jutro praca” to projekt, którego głównym celem było wspieranie młodzieży w rozwoju osobistym, zawodowym i językowym poprzez umożliwienie im odbycia praktyk zawodowych, a tym samym zwiększanie ich szans na znalezienie zatrudnienia zaraz po ukończeniu szkoły. Pobyt w Hiszpanii nie ograniczył się wyłącznie do pracy. Wszystkie grupy brały udział w bogatym programie kulturowym obejmującym między innymi zwiedzanie Malagi, Sewilli i Cordoby, wycieczkę do Portugalii.

Dnia 28.02.2018 w obecności Dyrektor ZST Anny Matysiak, koordynatorów projektu Joanny Kokocińskiej i Sławomira Kwaśnego, opiekunów poszczególnych grup projektowych i oczywiście samych uczestników odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Projekty zagranicznych praktyk cieszą się dużym zainteresowaniem wśród społeczności szkolnej do uczestników więc do grupy uczniów, którzy odbyli już praktyki dołączyli również uczniowie, którzy chcieliby w przyszłości dołączyć do rodziny Erasmus+. Spotkanie przebiegało w przyjemnej atmosferze wspomnień i wspólnych rozważań na temat pobytu w Hiszpanii, które są zawsze cennym źródłem wskazówek przy przygotowywaniu kolejnych projektów.

Starając się zapewnić ciągłość kształcenia praktycznego za granicą ZST złożył kolejny wniosek o sfinansowanie staży dla 96 uczniów techników i  20 nauczycieli (job shadowing) w Hiszpanii i we Włoszech.

Wysiłek wkładany w organizację i realizację projektów mobilnościowych, ich europejski wymiar dla uczniów, szkoły, pracodawców, i całego mikroregionu został doceniony przez przyznanie Zespołowi Szkół Technicznych prestiżowej „Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego”.

Projekt był finansowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.