Opublikowano

Uczniowie z nowymi uprawnieniami

W okresie od 06.03.2023 r. do 10.03.2023 r. w szkole odbywał się 30 godzinny kursu energetyczny -eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV dla 22 uczniów w ramach realizacji projektu „Grodziska fabryka umiejętności zawodowych”.

W ramach kursu uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych i poznali m.in: podstawowe prawa fizyki stosowane w elektrotechnice; budowę i obsługę urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych; umiejętność wykonywania prac kontrolno -pomiarowych; umiejętność sporządzania protokołów przeprowadzonych badań; umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; zasady postępowania w czasie awarii, pożaru lub innych zakłóceń urządzeń podczas pracy

Na zakończenie kursu odbył się  egzamin wewnętrzny przeprowadzony przez instytucję szkoleniową oraz egzamin zewnętrzny certyfikowany przez Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Projekt „Grodziska fabryka umiejętności zawodowych” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.