Opublikowano

Szkolenie logistyków zorganizowane przez firmę JOB IMPULS

W roku szkolny 2019/2020 firma Job Impuls objęła patronatem klasy logistyczne, w ramach współpracy zaplanowano szereg spotkań i szkoleń. Pierwsze z nich odbyło się 10.10.2019 dla klas 4A oraz 4C. Podczas spotkania uczniowie zostali przeszkoleni z zasad organizacji inwentaryzacji w sklepach wielko powierzchniowych czy obsługi skanerów wspomagających przeprowadzanie inwentaryzacji. Czwartkowe spotkanie było pierwszym spotkaniem, podczas którego uczniowie poszerzali swoje kompetencje zawodowe.