Pozostałe projekty

Projekty zrealizowane:

 • „Bezpieczni w ZSP” – projekt realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna +. Celem projektu było zwiększenie wśród uczniów klas specjalnych wiedzy z zakresu antydyskryminacji oraz radzenia sobie z agresją rówieśniczą, przeszkolenie nauczycieli z zakresu pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z zakresu udzielania pierwszej pomocy. (2017)
 • „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłości” – projekt realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna +. Celem projektu było upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia. (2017)
 • „ Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej” – dotacja celowa na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt” (2017)
 • „Bądź lepszy w zawodzie” – 3-tygodniowe praktyki zawodowe w hiszpańskich przedsiębiorstwach, bądź też specjalistycznych instytucjach szkoleniowych (Erasmus+ 2014-2016)
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (2016)
 • „Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw” – wycofanie z rynku owoców i warzyw w celu bezpłatnej dystrybucji lub operacje wycofania z rynku na inne przeznaczenie (2018, 2016, 2015)
 • ”Kreatywność w praktyce – mobilność w Europie” – staże zagraniczne dla uczniów kształcących się w zawodach w gastronomicznych, budowlanych i mechanicznych odbywające się w okolicach Lipska (Niemcy), połączone z nauką zawodowego języka niemieckiego (Leonardo da Vinci 2013-2015)
 • ”Nauka moją przyszłością” – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik budownictwa i technik górnictwa otworowego w Centrum Kształcenia w Hennickedorf pod Berlinem (Leonardo da Vinci 2012/2013)
 • ”Czas zawodowców” – praktyki na Politechnice Poznańskiej dla logistyków, ekonomistów, informatyków, mechatroników i „reklamówek”
 • ”Agro na 6” – zapoznanie uczniów z zastosowaniem nowoczesnych technologii w branżach rolniczych oraz zastosowaniem systemów informacyjnych do zarządzania przedsiębiorstwem rolnym
 • ”Akademia CISCO” – zdobywanie przez uczniów certyfikatu sygnowanego przez firmę CISCO, potwierdzającego uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych
 • ”Świat multimedialnych cyfrowych tubylców” – doskonalenie nauczycieli z zakresu wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania
 • ”Jestem przedsiębiorczy” – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi
 • ”Łączymy siły i pokolenia” – budowanie relacji młodzieży z seniorami oraz zdobywanie doświadczeń interpersonalnych potrzebnych na rynku pracy