Dziś praktyka – jutro praca

„Dziś praktyka – jutro praca” realizowany jest w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Celem główny projektu wspieranie młodzieży w rozwoju osobistym i zawodowym poprzez umożliwienie im odbycia praktyk zawodowych,  a tym samym zwiększanie ich szans na znalezienie zatrudnienia zaraz po ukończeniu szkoły. Skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik mody, technik organizacji reklamy, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt realizowany jest we współpracy z międzynarodową firmą doradczo-szkoleniową EuroMind specjalizującą się w organizacji projektów kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania uczniów szkoły w zakresie dodatkowych form kształcenia pozaszkolnego. Głównym działaniem projektu jest zwiększenie umiejętności praktycznych poprzez praktyki zawodowe w hiszpańskich firmach oraz ośrodku szkoleniowym Colegio Salesiano Santísima Trinidad. W ramach projektu odbędą się 4 mobilności, podczas których 64 uczniów będzie zdobywało doświadczenie zawodowe, uczestniczyło w kursie języka hiszpańskiego oraz poznawało hiszpańską kulturę i tradycję. Uczestnicy projektu zdobędą cenne doświadczenie zawodowe, potwierdzone dokumentami uznawanymi w całej Europie, rozwiną swoje umiejętności zawodowe i językowe oraz podniosą poziom poczucia własnej wartości. Projekt wpływa  na wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz konkurencyjności szkoły na rynku edukacyjnym w regionie. Zdobyte doświadczenia umożliwiają stworzenie wizerunku absolwenta szkoły jako osoby, która potrafi odnaleźć się na europejskim rynku pracy i posiada kompetencje międzykulturowe. Efektywniejsze kształcenie młodzieży umożliwi podniesienie jakości kształconych usług, promocję wzrost i zatrudnienie wykwalifikowanej kadry.