Pomoc pedagogów szkolnych

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Nowa sytuacja w jakiej się znaleźliście nie jest łatwa, ale trzeba sobie z nią jakoś poradzić.Pandemia i nauczanie na odległość może generować u uczniów trudności i problemy takie jak: obniżony nastrój, lęk przed powrotem do szkoły, poczucie osamotnienia, niska motywacja do nauki czy problemy z koncentracją uwagi. Niezwykle istotne są w tej sytuacji działania pomocowe. W związku z tym informujemy, że w razie pojawiających się problemów pozostajemy do dyspozycji w kontakcie on line za pomocą dziennika elektronicznego lub adres mailowy:
a.zmidzinska@zst-grodzisk.pl
k.maciejewska@zst-grodzisk.pl

Pełnimy także dyżur na terenie szkoły w każdy wtorek i czwartek w godzinach 08.30 – 11.30 (po wcześniejszym umówieniu spotkania).
Istnieje również możliwość konsultacji telefonicznych pod numerami:
692 864 269 A. Żmidzińska
660 235 447 K. Maciejewska

Równocześnie informujemy o możliwości korzystania z bezpłatnych konsultacji, wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej oferowanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Grodzisku Wlkp.. Zapisu na konsultacje można dokonać dzwoniąc bezpośrednio pod numer:
61 677 08 88 lub za pośrednictwem pedagoga szkolnego.


Pedagożki szkolne: Aleksandra Żmidzińska i Katarzyna Maciejewska