SZCZEPIENIA COVID-19 DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – FORMULARZ

Szanowni Instruktorzy Praktycznej Nauki Zawodu uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych  w Grodzisku Wielkopolskim!

Od dnia dzisiejszego 15.02.2021 do 17.02.2021 do godz. 10.00 nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy urodzili się w okresie między 1 stycznia 1956 r., a 31 grudnia 2003 r. mogą zgłaszać się na szczepienie przeciwko COVID 19 (szczepionką AstraZeneca) przez dyrektora szkoły placówki do której oddelegowany jest uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia. 

Nauczyciele i instruktorzy, urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.

Zgłoszenie instruktorów praktycznej nauki zawodu do szczepienia będzie możliwe tylko do 17 lutego br.  do godziny 10.00. 

Sposób zgłoszenia (należy wybrać jedną z podanych form):

1) wystarczy kliknąć w link i wypełnić załączony formularz https://forms.gle/X8gUgqLC5qX6kKB98         

lub 

2) zgłosić chęć przystąpienia do szczepienia telefonicznie dzwoniąc do szkoły na numer 61 44 45 401.