Opublikowano

Podręczniki dla klas pierwszych!

Kompletną listę podręczników podamy po 12 sierpnia, ze względu na to, że według nowej podstawy programowej dla technikum, absolwenci szkół podstawowych uczą się jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym od pierwszej klasy. Nie wiadomo jakie klasy powstaną i kto się do nich dostanie, a w związku z tym jakie będą rozszerzenia. Podręczniki do języków obcych będą natomiast uzależnione od grupy do jakiej trafi uczeń.

Podobna sytuacja dotyczy klas branżowych – zwłaszcza wielozawodowych. Różne klasy mają różne przedmioty przyrodnicze i różne języki.

Szkoła nie będzie wyciągała żadnych konsekwencji, jeżeli uczeń nie będzie miał kompletu podręczników w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.